Gyermeknapi rendezvény a Városligetben (2015. május 30-31)


2015. május 30-án és 31-én - a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) által biztosított lehetőséggel élve – az OPAKFI (Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület) és az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottsága részt vett a Városligeti Gyermeknap programján.

A rendezvényen a gyermekek számára interaktív ismeretterjesztő játékot szerveztünk, mellyel felhívtuk a gyerekek és szülők figyelmét a zaj káros hatásaira, a halláskárosodás veszélyére. Párhuzamosan zajméréseket is végeztünk, mellyel folytattuk a gyermekeket érő zajterhelés meghatározását célzó vizsgálat-sorozatot a zajos rendezvényeken.

Résztvevők:
 • BFKH Népegészségügyi Főosztály Egészségügyi Igazgatási és Nemfertőző Betegségek Osztálya részéről: Dr. Román Zsuzsa.
 • OPAKFI részéről: Arató Éva, Borsi Gergely, Berndt Mihály, Dr. Koscsó Gábor, Kvojka Gergely, Kvojka Ferenc, Márkus Miklós, Márkus Péter.

Az ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységet – alkalmazkodva a rendezvény jellegéhez - játékos formában valósítottuk meg. A Gyermekmentő Szolgálat sátrat biztosított részünkre, mely a "Fülhadiszállás" nevet kapta. Interaktív módon vontuk be a gyerekeket (szüleikkel együtt) „küldetésteljesítő” feladatsor végrehajtásába. A sátor izgalmas, kalandot sejtető, figyelemfelkeltő feliratával vonzotta a látogatókat.

1.jpg

Az 5 „állomásból” álló feladatsor mindegyike információkat, a hallással, zajjal, zajvédelemmel kapcsolatos ismereteket adott át. Röviden áttekintjük az összeállított feladatsort, ismertetjük célját, eszköztárát.

 • 1. Feladat:

  Tevékenység: Mértük, milyen mértékű zajt tud a résztvevő (leendő „Fülparancsnok”) okozni. Kb. 1 méter távolságból mértük kiáltásának hangnyomás-szintjét, mely szintet a monitoron ő is láthatta.

  Átadott ismeret/információ: A hang-/zajszint mértékegységének megismerése, környezetünk jellemző zajszintjeinek megismerése. Szembesült a résztvevő azzal, hogy milyen mértékű „zajszennyezést”, zajterhelést tud okozni a nem megfelelő magatartás, zajokozás.

  Felhasznált eszközök: hangnyomásszint mérőműszer, számítógép, kijelző monitor, „zajhőmérő”-plakát, feladatlap.

 • 2. Feladat:

  Tevékenység: Megtekintjük a védendő érzékszervünket bemutató ábrát, és az ott szerzett információ alapján megválaszoljuk a feladatlap erre vonatkozó kérdését (melyek az emberi test legkisebb csontjai).

  Átadott ismeret/információ: Megismertetjük a fül szerkezetét, a hallás mechanizmusát (csak áttekintően, de érdeklődést felkeltően). Rámutatunk arra, hogy ezt a bonyolult „műszert” védeni kell!

  Felhasznált eszközök: BFKH Népegészségügyi Főosztály „Életünk és a zaj” c. poszter-sorozata. Feladatlap.

 • 3. Feladat:

  Tevékenység: Megtekintjük a budapesti zajtérkép egy részletét. Játékos feladatként (megfigyelőképesség fejlesztése) megkeresünk egy kiválasztott térképrészletet. Leolvassuk a kijelölt pontban levő zajterhelési értéket.

  Átadott ismeret/információ: Megismertetjük a városi környezet legjellemzőbb zajforrásait. Megismerjük, hogy az erre vonatkozó felmérések adatai hozzáférhetőek, bárki megkeresheti lakókörnyezetét érő közlekedési zajterhelés értékét. (A térkép interneten is elérhető.) Információt kapunk a jellemző városi zajterhelés mértékéről.

  Felhasznált eszközök: Budapest stratégiai zajtérképe (részlet), feladatlap.

  2.jpg
 • 4. Feladat:

  Tevékenység: Játékos mozgás – megadott zajszintet tartalmazó, kb. 50 méterre elrejtett felirat megkeresése, a táblán levő érték leolvasása, az érték közlése.

  Átadott ismeret/információ: Mekkora az a zajterhelés, amely még nem veszélyes. Gyakoroljuk, és tudatosítjuk a hangnyomásszint mértékegységét. (Amikor bemondják a leolvasott értéket, kértük a mértékegységet is).

  Felhasznált eszközök: zajszintet tartalmazó tábla, „rejtekhely”, feladatlap.

 • 5. Feladat:

  Tevékenység: Fel kell ismerni a zaj elleni védelem lehetőségét biztosító eszközöket, ki kell próbálni azokat.

  Átadott ismeret/információ: Milyen lehetőségeink vannak a zaj elleni védelemre? Hanggátlás, hangelnyelés fogalma – lényegi ismertetés. Egyéni védőeszközök – füldugó, fültok – használata, hatásuk élményszerű megismerése.

  Felhasznált eszközök: hangelnyelő/hanggátló anyagok, szerkezetek, füldugók, fültokok, feladatlap.

Tapasztalatunk szerint az „állomás-szerűen” elhelyezett feladatok felkeltették az érdeklődést. A hangos „produkció” messziről oda csábította a látogatókat, az arra sétálókat. Könnyen meg lehetett nyerni őket, hogy a kiáltás mérése után a többi feladatot is végigcsinálják. Több helyen kérdések merültek fel, mely kapcsán fontos további információkat tudtunk átadni. A feladatsort sikerrel teljesítők (mindenki, aki végigjárta a feladatokat) díszes „Fülparancsnoki” oklevelet kapott! (Valóban szép, díszes, színvonalas oklevél.) A gyerekek örültek neki, többen is mondták, hogy viszik hírét az iskolába, óvodába mindannak, amit itt tapasztaltak.

3.jpg
Becsült statisztikai adatok:
 • A két nap során ca. 150 névre szólóan kiállított „Oklevelet” adtunk ki.
 • 200 feladatlap fogyott el (nem mindenki járta végig a feladatokat).
 • A látogatók becsült száma – akik megálltak a sátornál, bepillantottak a történésekbe, elkísérték a gyerekeket stb. - kb. 500-700 fő lehetett.

Összességében elmondható, hogy a vártnál jóval nagyobb érdeklődést keltett programunk. Szívesen részt vettek a játékban a gyerekek, illetve szüleik. Sok alapvető ismeretre tettek szert, melyekkel eddig nem találkoztak. Felkeltették az érdeklődést a hallással, füllel, zajjal kapcsolatos játékos feladatok. A program végén meglátogatta a „sátrunkat” Kövér László, az Országgyűlés elnöke is, Dr. Edvi Péter (NGYSZ) kíséretében. Jó alkalom volt szót váltani a gyermekeket érő veszélyes mértékű zajterhelés megakadályozását célzó projektünkről.